Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą.
Sužinojus apie turto paveldėjimą, nepakanka vien tik susirinkti priklausantį turtą – tai yra šiek tiek sudėtingesnis procesas, kurio žingsnius pravartu žinoti kiekvienam. Tiems, kurie palikimą gauna pirmą kartą, paveldėjimo kelias gali pasirodyti painus, o naujos atsakomybės gali gąsdinti, juolab, kai šalia naujų rūpesčių slegia ir artimo žmogaus netektis. Savo teisių žinojimas šioje situacijoje gali labai pasitarnauti.
Paveldėjimo procedūra dažniausiai prasideda nuo pareiškimo apie palikimo priėmimą patvirtinimo ir baigiasi paveldėjimo teisės liudijimo išdavimu. „Mirus asmeniui, nepriklausomai nuo to, ar įpėdiniai paveldi pagal testamentą, ar pagal įstatymą, jie per tris mėnesius turi kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo. Tai padaryti labai svarbu, nes nespėjus užvesti paveldėjimo bylos per tris mėnesius, vėliau tektų kreiptis į teismą dėl termino atnaujinimo“.
Vadovaujantis formuojamą teismų praktika ar įpėdinis priėmė palikimą, svarbiausią reikšmę turi įpėdinio valios priimti palikimą išreiškimas, o ne jos įforminimas. Tokią nuostatą patvirtina ir Civilinio kodekso 5.50 straipsnio 2 dalis, numatanti, kad įpėdinio valia priimti palikimą gali būti išreikšta ir konkliudentiniais veiksmais.

Jeigu praleidote palikimo priėmimo terminą esu pasiruošęs Jums padėti parengsiu procesinius dokumentus teismui jog būtų atnaujintas palikimo priėmimo terminas.

Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo, atstovavimo teisme, susisiekite telefonu +37060611857 arba el. paštu: ad.nmakauskas@gmail.com

70.00