Prievolių teisės prasme kreditorius yra asmuo, turintis teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą atlikti kreditoriaus naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikytų nuo tam tikro veiksmo (CK 6.1 straipsnis). Taigi viena iš prievolės pasibaigimo tinkamu jos įvykdymu sąlygų yra prievolės įvykdymas tinkamam asmeniui.

Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.44 straipsnio, apibrėžiančio asmenį, kuriam turi būti įvykdyta prievolė, 1 dalimi, prievolė turi būti įvykdyta kreditoriui arba jo atstovui, taip pat kreditoriaus paskirtam asmeniui arba asmeniui, kuris įstatymų ar teismo yra įpareigotas priimti prievolės įvykdymą.

Jeigu yra pažeistos Jūsų teisės ar teisėti interesai, esu pasiruošęs Jums padėti.

Dėl konsultacijų, dokumentų parengimo, atstovavimo teisme, susisiekite telefonu +37060611857 arba el. paštu: ad.nmakauskas@gmail.com

 

70.00